Online MD5 Encoder

Trong mật mã học, MD5 (viết tắt của tiếng Anh Message-Digest algorithm 5, giải thuật Tiêu hóa tin 5) là một Bộ tạo Hash mật mã được sử dụng phổ biến với giá trị Hash dài 128-bit. Là một chuẩn Internet (RFC 1321), MD5 đã được dùng trong nhiều ứng dụng bảo mật, và cũng được dùng phổ biến để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin. Một bảng băm MD5 thường được diễn tả bằng một số hệ thập lục phân 32 ký tự.

Nếu bạn cần mã hóa nhanh mật khẩu để thuận tiện cho việc quản lý cơ sở dữ liệu, cấp lại mật khẩu cho cơ sở dữ liệu hãy mã hóa bằng công cụ của chúng tôi bằng cách nhập nội dung bên dưới rồi nhấn "Encode String".


ITCENTER cung cấp cho bạn công cụ mã hóa ký tự thành MD5 miễn phí. Chúng tôi không thu thập, lưu trữ thông tin bạn nhập vào.