Tỷ giá hôm nay

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 05:22 ngày 24-03-2018)
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Mua vào Chuyển khoản Bán ra
MYR - 5,786.48 5,861.48
RUB - 398.03 443.53
KRW 19.48 20.51 21.79
SAR - 6,065.53 6,303.62
EUR 27,921.81 28,005.83 28,255.55
INR - 349.73 363.46
GBP 31,788.08 32,012.17 32,297.62
CHF 23,769.54 23,937.10 24,247.34
THB 715.90 715.90 745.77
SEK - 2,724.75 2,793.38
NOK - 2,890.70 2,981.35
KWD - 75,941.61 78,922.56
AUD 17,413.85 17,518.96 17,675.18
JPY 212.53 214.68 217.88
USD 22,760.00 22,760.00 22,830.00
HKD 2,863.26 2,883.44 2,926.66
DKK - 3,719.51 3,836.16
CAD 17,381.68 17,539.54 17,766.87
SGD 17,127.77 17,248.51 17,437.15