Tỷ giá hôm nay

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 06:45 ngày 23-01-2018)
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Mua vào Chuyển khoản Bán ra
INR - 354.98 368.91
CHF 23,303.86 23,468.14 23,772.38
GBP 31,161.90 31,381.57 31,661.50
THB 698.52 698.52 727.67
SEK - 2,793.94 2,864.33
NOK - 2,846.70 2,935.99
KWD - 75,440.20 78,401.74
AUD 17,960.85 18,069.27 18,230.46
JPY 202.20 204.24 206.06
USD 22,675.00 22,675.00 22,745.00
HKD 2,863.44 2,883.63 2,926.86
DKK - 3,678.92 3,794.31
CAD 17,913.58 18,076.27 18,310.62
SGD 16,985.20 17,104.93 17,292.06
RUB - 400.05 445.78
MYR - 5,729.97 5,804.25
KRW 19.61 20.64 21.93
SAR - 6,040.61 6,277.74
EUR 27,597.40 27,680.44 27,927.36