Tỷ giá hôm nay

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ


(Cập nhật lúc 23:50 ngày 19/09/2017)
Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (USD 50-100) 22,670 22,680 22,780
USD (USD 5 - 20) 22,660
USD (Dưới 5 USD) 22,650
EUR 26,732 27,002 27,385
GBP 30,184 30,489 30,928
JPY 198.00 202.07 205.52
HKD 2,742 2,827 3,063
CNY 3,406 3,495
AUD 17,433 17,972 18,411
NZD 15,865 16,356 16,685
CAD 17,564 18,107 18,667
SGD 16,198 16,699 17,028
THB 636.71 670.22 23,827
CHF 22,419 23,112 443.64
KRW 18.77 23.28
LAK 2.58 2.93
KHR 4.93 6.34
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội)
TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Chưa cập nhật dữ liệu
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Mua vào Chuyển khoản Bán ra