Hiện tại
Cập nhật: 06:33 - 20/09/2017
Hôm nay
20/09 Thứ Tư
Ngày mai
21/09 Thứ Năm
Ngày kia
22/09 Thứ Sáu

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
25oC-31oC
Có lúc có mưa rào và dông
24oC-31oC
Có lúc có mưa rào và dông
25oC-32oC

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
26oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào
26oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-32oC

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
25oC-35oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào
27oC-32oC

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
25oC-32oC
Có lúc có mưa rào và dông
24oC-31oC
Có lúc có mưa rào và dông
25oC-32oC

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
27oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào
26oC-31oC

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
26oC-33oC
Đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng
26oC-32oC
Đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng
25oC-30oC

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
27oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào
26oC-33oC

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
22oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
22oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
22oC-30oC

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
25oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào
25oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào
26oC-31oC

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:33)
Đang cập nhật
22oC-28oC
Có lúc có mưa rào và dông
20oC-27oC
Có lúc có mưa rào và dông
21oC-27oC