Hiện tại
Cập nhật: 06:45 - 23/01/2018
Hôm nay
23/01 Thứ Ba
Ngày mai
24/01 Thứ Tư
Ngày kia
25/01 Thứ Năm

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
24oC
Đêm có mây
23oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào
24oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
19oC
Nhiều mây, không mưa ( AWS, cập nhật 05h10)
18oC-23oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ
19oC-26oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng
20oC-26oC
Đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
22oC
Đêm nhiều mây
20oC-26oC
Có lúc có mưa
22oC-28oC
Có lúc có mưa rào
23oC-29oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:48)
Đang cập nhật
24oC-30oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào
24oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
24oC-30oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
24oC
Đêm nhiều mây
23oC-27oC
Có lúc có mưa
24oC-29oC
Đêm không mưa, ngày nắng
24oC-28oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
18oC
Nhiều mây, không mưa
18oC-23oC
Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù
18oC-25oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng
19oC-26oC
Đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
20oC
Có sương mù
19oC-24oC
Có lúc có mưa nhỏ
20oC-25oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
20oC-25oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
12oC
Đêm có mây
13oC-24oC
Không mưa
13oC-26oC
Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù
13oC-27oC
Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
20oC
Đêm nhiều mây
18oC-23oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ
18oC-25oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng
19oC-26oC
Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
18oC
Đêm có mây
18oC-29oC
Đêm không mưa, ngày nắng
18oC-27oC
Đêm không mưa, ngày nắng
17oC-29oC
Đêm không mưa, ngày nắng