Hiện tại
Cập nhật: 05:25 - 24/03/2018
Hôm nay
24/03 Thứ Bảy
Ngày mai
25/03 Chủ Nhật
Ngày kia
26/03 Thứ Hai

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
24oC
Đêm nhiều mây
25oC-34oC
Có mây, trời nắng
25oC-34oC
Có mây, trời nắng
24oC-33oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
20oC
Đêm có mây ( AWS-Láng, cập nhật 05h10)
19oC-27oC
Có mây, trời nắng
20oC-27oC
Có mây, trời nắng
20oC-26oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
22oC
Đêm nhiều mây
20oC-26oC
Có mây, trời nắng
22oC-28oC
Có mây, trời nắng
22oC-29oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:32)
Đang cập nhật
24oC-34oC
Có mây, trời nắng
24oC-34oC
Có mây, trời nắng
25oC-33oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
24oC
Đêm nhiều mây
25oC-30oC
Có mây, trời nắng
25oC-30oC
Có mây, trời nắng
25oC-31oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
19oC
Đêm nhiều mây
17oC-26oC
Nhiều mây, không mưa
18oC-24oC
Có mây, trời nắng
18oC-24oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
15oC
Đêm nhiều mây
17oC-23oC
Có mây, trời nắng
17oC-24oC
Có mây, trời nắng
18oC-25oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
20oC
Đêm nhiều mây
19oC-26oC
Có mây, trời nắng
19oC-27oC
Có mây, trời nắng
19oC-27oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 05:25)
15oC
Đêm có mây
18oC-30oC
Có mây, trời nắng
18oC-30oC
Có mây, trời nắng
19oC-30oC
Có mây, trời nắng