Hiện tại
Cập nhật: 07:29 - 21/11/2017
Hôm nay
21/11 Thứ Ba
Ngày mai
22/11 Thứ Tư
Ngày kia
23/11 Thứ Năm

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
23oC-30oC
Chiều có mưa rào
23oC-31oC
Có lúc có mưa, mưa rào
25oC-32oC

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
17oC-22oC
Đêm và sáng có lúc có mưa
18oC-23oC
Có lúc có mưa, mưa rào
16oC-18oC

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 17:20)
Đang cập nhật
23oC-28oC
Có lúc có mưa, mưa rào
23oC-29oC
Có lúc có mưa, mưa rào
24oC-25oC

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
25oC-31oC
Chiều có mưa rào
25oC-32oC
Không mưa, ngày nắng
25oC-30oC

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
24oC-29oC
Không mưa, ngày nắng
24oC-29oC
Không mưa, ngày nắng
25oC-28oC

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
17oC-21oC
Có mưa rào
18oC-21oC
Có lúc có mưa, mưa rào
16oC-18oC

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
18oC-21oC
Có lúc có mưa, mưa rào
19oC-22oC
Có lúc có mưa, mưa rào
17oC-19oC

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
17oC-23oC
Không mưa
18oC-22oC
Có lúc có mưa, mưa rào
12oC-17oC

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
17oC-22oC
Có mưa rào
18oC-23oC
Không mưa
16oC-18oC

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
18oC-27oC
Không mưa, ngày nắng
18oC-27oC
Không mưa, ngày nắng
21oC-25oC